Monday, August 19, 2013

Uring parasito sa Lipunang Pinoy

Noong 1896, ilang libong Pilipino ang lumabas sa kanilang mga tahanan upang simulan ang isang rebolusyon. Laban ito sa isang kapangyarihang dayuhan, na sumikil sa kalayaan ng mga Pilipino at nagpatupad ng mga hindi makatarungang polisiya, lalo na sa pagbubuwis.

Ngaung sarili na natin ang ating pamahalaan, hindi na mga dayuhan kundi mga gahamang Pilipino na ang ating mga kalaban.

Mga Pilipinong naglalamang sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang mga kumpanya. Mga Pilipinong ipinagpapalit ang kanilang dangal at pangalan, makakamal lamang ng salaping hindi kanila. Mga Pilipinong gumagamit ng dahas, makapagnakaw lamang sa kapwa Pilipino.

Sila ang mga banta sa ating paglago bilang isang maunlad na bayan. Sila ang mga hadlang sa ating mabuting kabuhayan. Sila ang mga parasitong walang ibang kapalaran kundi kamatayan.

Kung ang pamahalaan ay parang tuod na walang magawa upang puksain ang mga ganid, mga gahaman, at mga magnanakaw sa kaban ng bayan, walang ibang dahilan pa upang panatiliin ang isang pamahalaang ganito.

Kung ang isang pamahalaan ay itinataguyod pa ang tuwad na landas, at parang tagapagtanggol pa ng uring kinakatawan ni Janet Lim-Napoles, walang ibang landas na tamang tahakin kundi ang isang rebolusyunaryong landas.

Sa araw-araw na lamang, naaalalala ko kung paano ako bastusin ng mga tulad ni Janet Napoles, sampu ng mga pulitikong backer niya.

Bastos ang mga tulad nila dahil binabastos nila ang buwis na buwan buwan na sinisingil sa akin, buwis na dapat sanang pandagdag sa pagkaing inihahain ko sa aking lumalaking pamilya, buwis na dapat sana'y pambayad utang ko at perang dapat sana'y naiipon ko at kumikita kahit paano upang laan ko sa gastos sa edukasyon sa aking mga anak.

Sobra-sobrang pambabastos at pambababoy ang ginagawa ng mga ganid na ito na nasasa pamahalaan. Naniniwala akong isa itong malaking conspiracy na matagal nang panahong nang-uuto sa ating mga mamamayan.

Panahon na upang putulin ang pambabastos at pambababoy sa ating mga mamamayan. Sa Agosto 26, lumabas tayo sa lansangan at tulad ng ating mga ninunong Katipunero, ipakita sa pamahalaang ito ang ating galit laban sa mga Pilipinong parasito sa lipunang ito.