Sunday, March 13, 2016

Bakit tumatakbo si Grace Poe bilang Pangulo? At Bakit delikado tayo pag siya ang nanalo

Ano ang nagbubunsod para sa isang ordinaryong mamamayang tulad ni Grace Poe na tumakbo bilang pangulo? Ganito na ba talaga kasimple ang pamahalaan ang Pilipinas kaya naman kahit isang tulad ni Grace Poe na halos kalahati na ng kanyang buhay ay naisapamuhay niya sa Estados Unidos ay pilit tayong kunukumbinsing siya ay may sapat na kakayaaang solusyunan ang laganap na kahirapan, panatiliin ang Tsina sa isang mapayapang pakikipag ugnayan sa Pilipinas, timunin ang ekonomiya laban sa mapagsamantalang mga mangangalakal at bigyang solusyon ang mga teknikal na bagay na siyang nagsasadlak sa atin sa isang masamang kalagayan.

Tama si Senador Miriam Defensor-Santiago--hindi nararapat ipagkatiwala ang Panguluhan sa isang taong ni hindi man lamang humawak ng kumpanya, ni hindi naging mabuting manager sa kanyang buong buhay at ni hindi man lamang sumadlak sa isang malalang krisis. Ni hindi naging pangulo ng kanyang klase si Grace Poe nang siya ay nag-aaral pa. Hindi man lamang nakatanggap ng mga karangalan sa mga gawaing kanyang ginawa.

Sa katotohanan, walang taong pupuwedeng ikumpara kay Grace Poe sa kadahilanang lahat ng mga tumakbo sa panguluhan at nakupo ang pwesto ay pawang magagaling, may sinasabi sa kanilang larangan at nakagawa na ng mga polisiya o gawaing nakatulong upang mapaunlad ang ating kalagayan. Maging si Pnoy na siya na diumano'y pinaka least qualified, ay dumaan sa sampung taong paninilbihan bilang mangangalakal at sampung taon sa Kongreso bago isinabak sa pampanguluhan. Walang ganoong katangian si Grace Poe.

Tapatan tayo---bakit natin kinukunsidera si Grace Poe? Kung tatanungin ang karamihan--pawang personal na katangian ang siyang punong dahilan bakit siya ipinatakbo sa pampanguluhan.

Bakit takot tayong manalo si Binay? Hindi dahilan sa may akusasyong katiwalian ang pangalawang pangulo kundi siya ay isang batikang abogado--ginagamit at gagamitin ni Binay ang kanyang utak at talino upang makagawa ng mga desisyong makabubuti sa nakararami.

Hindi kayang diktahan ng mga mangangalakal at mga dambuhalang panginoong maylupa si Binay dahil may sarili siyang diskarte ika nga at hindi siya basta-basta mapaglalamangan.

Bakit ang ilan sa atin ay takot kay Duterte bilang pangulo? Dahil may malakas na political will si Duterte at ang kanyang puso ay nasasa tamang kalagayan. Gagap niya ang pulso ng masa sapagkat sa ilang taon niyang paninilbihan bilang alkalde, direkta siyang nakisalamuha sa mga mamamayan. Tulad ni Binay, hindi basta-basta mapaglalangan si Duterte maski ng mga dambuhalang negosyante.

Ang sakit lamang ni Duterte ay ang paniniwala ng karamihan na mayroon din siyang proprotektahang mga interes ng kanyang mga kaibigan.

Bakit maraming inis at ayaw manalo si Mar Roxas? Sapagkat, sa una pa lamang, lantad na ang kanyang pagpupursigeng proteksyunan ang kanyang mga kaalyadong pulitikal at pangangalakal. Sabi mismo ni Roxas, ipagpapatuloy niya ang "Daang Matuwid" ni Pnoy. Ibig sabihin lamang nito, ipagpapatuloy ni Roxas ang unti-unting transpormasyon ng pamahalaan bilang siyang pinakamalaking sindikato. Ganito ang naging gawi ng administrasyong Aquino---ang magkaroon ng pamahalaang kumikiling sa kaibigan, kaalyado, at kaanak (KKK). Asahang muli ito sa administrasyong Roxas.

Ganito rin ang sinasabi ni Grace Poe---ipagpapatuloy niya ang Daang Matwid pero may caveat ito ika nga---proproteksyunan niya hindi lamang ang mga Aquino kundi maging ang mga Cojuangco. OO, si Danding Cojuangco maging ang kaalyado nitong sina Zamora--ang pangkating nais kamkamin ang mga yamang mineral ng ating bansa.

Kung manalo si Grace Poe, tiyak panalo ang mga minero, sampu ng mga dating crony ni Marcos maging ang mga nagnakaw ng pera ng mga kaawa-awang magsasaka ng niyog.

At dahil walang karanasan sa pulitika at pamamahala, tiyak nating malalagay sa delikadong sitwasyon ang bansa sa ilalim ng pamamahala ni Grace Poe. Bakit?

Sa kadahilanang, isusulong nito ang mga pampersonal at mga interes sa pangangalakal ng mga alyadong Grace Poe at Chiz Escudero. Sinasalamin ng dalawang ito kung gaano kababa na ang lagay hindi lamang ng pulitika sa ating bansa, kundi na rin, ang lagay ng ating moralidad at kakayahang etikal.

Sinasalamin din ang botong Grace Poe bilang emosyunal na pagboto at pagpili--isinasantabi natin ang rasyunal na pagpili sa pinakamataas at pinakamahalagang sangay ng pamahalaan sapagkat nakondisyon ang ating mga isipan na ang usapin ay hindi proseso, ni hindi ligal, ni hindi kakayahang pangangalaga kundi nakondisyon ang ating pagpili ng isang lider sa isang masalimuot at walang saysay na katangian--ang katangian ng isang santo.

Sa pulitika, mas pipiliin ko ang isang diktador kung ang kanyang mga aksyon ay para sa ikasusulong ng kagalingan ng sambayanan. Mas pipiliin ko ang independiyente ang pag-iisip at may malakas na political will. At kung wala akong mahanap na ganito, mas pipiliin ko ang isang nagkaroon ng karanasan na pamahalaan maski isa man lamang ahensya ng gobyerno kaysa ang isang taong ang katangian lamang ay marunong tumanaw ng utang na loob.

Sa totoo---delikadong delikado nga para sa atin ang magluklok ng isang Pangulong magaling tumanaw ng utang na loob. Hindi ba ang katangiang ito ay magpapatingkad lamang sa transasyunal na katangian ng ating sistema na siyang punu't dulo ng katiwalian?

Sinasabi ko sa inyo---kapagka nailuklok si Grace Poe sa kapangyarihan, anim na taon tayong patuloy na magiging alipin ng interes ng mga dambuhalang kapitalista, na siyang magiging daan upang patuloy tayong magkawatak-watak bilang isang bansa. Papet itong si Llamanzares-Poe at walang gulugod upang ipagtanggol ang ating mga interes na aaliglaanin lamang ng mga dambuhalang kapitalista at mga panginoong maylupa.

Tiyak ko ding gagalaw ang mga pwersang pambayan sa una o dalawang taon sa pamamahala ni Grace Poe dahil titingkad ang mga usaping may kontradiksyon sa ating pampublikong paniniwala hinggil kay Poe. Unti-unting malalantad ang tunay na kulay ni Grace Poe sampu ng kanyang mga suporter sa business sector sa sandaling mailuklok siya sa kapangyarihan. At magiging daan ito upang mag rebolusyon ang bayan.

Hihintayin pa ba nating magkagulo at magka rebolusyon kung si Grace Poe ang mailuklok sa kapangyarihan?