Sunday, June 12, 2011

Ang Tunay na Kalayaan

To those who are commemorating the bravery and patriotism of our forebears today, this video is for you. Sa mga panahong ito, kailangang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino. Napapanahong ipagbunyi natin ang ating lahi, ang ating pagka-Pilipino. Maraming mga balakid sa ating tagumpay, ngunit kung magkakaisa lamang tayo, tiyak na ating makakamit ang pinakamimithing pagbabago.


Makakamit lamang natin ang tunay na kalayaan kung makakahilagpos tayo sa kamay ng mga tuso at mga ganid na Ilustrado na hanggang ngayon ay balakid sa ating kalayaan. Kailangan ng isa pang rebolusyon na mag-aalis sa atin sa kalagayang kontrolado tayo ng mga ilustradong ito. Sila ang mga taksil sa tunay na rebolusyon na pinasimulan ng mga Katipunero sa ilalim ng Supremo Andres Bonifacio. 


May mga bagong Katipunero sa ating panahon. Pakinggan natin sila.