Tuesday, July 15, 2014

Sa Pagpayag ng Estado kay Gigi Reyes na maitakbo sa Philippine Heart Center--Kabalintunaan

Bastusan. Isang kabalintunan sa ating konsepto ng hustisya ang ginawang pagpayag ng BJMP kay Gigi Reyes na makatakas sa kanyang kinalalagyan nang walang sapat na pahintulot sa Sandiganbayan.

Ito ay isang pagkilala ng kawalang galang, kasulasulasok sa sikmurang hakbang ng isang sangay ng pamahalaan para lamang mapagbigyan ang hiling ng isang detenidong may kaduda-dudang konsensya.

Samantalang halos mamamatay na sa mga masisikip nating kulungan ang mga inang buntis, mga babaeng nagdadalang tao at mga may sakit na Pilipinong nakulong bunga ng kanilang pakikibaka para sa Inang Bayan, heto't kasing bilis pa sa alas-kuwatro ang paggawad sa kahilingan ng isang hinihinalang kasapakat sa sistematikong nakawan sa kaban ng bayan.

Kahiya-hiya ring napapayag ang isang sangay ng DILG na bastusin ang buong Sambayanan nitong nagsasakit-sakitang abogadong isang kahiya-hiya sa kanyang propesyon.

Pababayaan ba nating maging ganito ang sitwasyon?