Friday, January 30, 2015

#Fallen44--Salamat! Bayani44

Salamat.

Walang maisusukli ang Sambayanan
sa inyong maalab na kabayanihan.

walang katumbas ang inyong sakripisyo
Muslim man o Kristyano
Lumad o Katutubo
S-A-F ka sa aming puso.

Salamat.

Yan lang ang maisasambit
ng nagluluksang Sambayanan
mga buhay na inilaan
para sa kaligtasan ng bayan.

Salamat.

Walang hanggan naming sasambitin
sa iba't-ibang sulok ng kapuluan
ang inyong mga pangalan,
mga Pilipinong mandirigma
para sa katahimikan ng madla.

Salamat.

Ngayong kayo'y nasasa dibdib
na ng Dios Maykapal
hayaang pasayahin kayo
ng mga anghel dyan
Kagitingan at karangalan
yan ang inyong karampatang
kagantihan.