Sunday, June 21, 2015

Para sa mga Amang Katulad Ko

Para sa mga amang kinalimutan ang sarili
maitaguyod lamang ang piniling
buhay at kapakanan ng kanilang pamilya
Para sa mga amang isinakripisyo ang prinsipyo
malagay lamang sa maganda ang kanilang mga anak
Para sa inyo ang tulang ito...

walang sukat paghugutan ng ligaya
nang masulyapan mo ang unang ngiti niya
karga karga mo sa iyong mga bisig
isang sanggol na ubod ng kisig
mala rosas na pisngi
kaunting buhok at anit
mapula-pulang kutis
biyaya ng langit.

sa isang iglap, buhay mo'y nabago
nag-isip na kung paano
pagkakasyahin ang iilang pisong
nakukuha sa trabaho.

masikap ka't matalino ngunit
malupit ang lipunang ito
sistemang umaalipin
hindi makatao.

ngunit para sa batang karga mo
gagawin lahat ng hiling at gusto
maitaguyod lamang ang pagpapalaki nito
mairaos hanggang sa maging Tao.

sa mumunting makakaya
titiisin maging gutom kakayanin
basta't may ulam na mahahain
sa pamilyang mamahalin.

susuungin maging kasuluk-sulukan
magawan lamang ng paraan
pamilya't mga
pangangailangan

itaguyod ang bantayog
hanggang sa magkalasog-lasog
katawan, isipan at prinsipyo
sa panginoong bilog.

kakalkalin ang kaila-ilaliman
ng marahas na minahang bayan
sa mumong gintong napagsikapan
dalawang araw na pangangailangan.

kung dinapuan pa ng karamdaman
tatayo ng walang pakundangan
papasok sa pagawaan
huwag lang sumala sa arawan.

at kung anak naman ang dinapuan
walang lugar na hindi pupuntahan
makahanap lamang ng mauutangan
panapat sa mahal na pagamutan.

sa mga gabing malamig
pati kumot mo'y pinantatakip
walang siste kung masikip
basta anak mo'y may kisig.

sa mga sandaling nakakabahala
pilit mong binibigyang pag-asa
mga damdaming balot ng pagaalala
ikaw ma'y mayroon ding duda
ngunit bahala na.

sinasambit mo araw-araw
pangalan ng Panginoon Dios na Siya rin Mong Ama
isinasama sa panalangin
bawat miyembro ng iyong pamilya
idinadalangin ang kanilang kalusugan
makamit din nila ang lahat ng pangangailangan
upang maging halimbawa rin sila
ng wagas at walang bangis na pag-ibig
'sang pamana ng Amang Dios sa atin.