Thursday, July 16, 2009

Manny Villar--binastos ang masa


Wala ni anino ni Manny Villar sa ginaganap ngayong presidential forum sa Plaza Miranda. Bakit? Hindi ba niya napapagtanto na ang kanyang ginagawa ay direktahang pambabastos sa taumbayan? Naging mahalaga ang forum na ito sapagkat lumagda sa isang kasunduan o covenant ang bawat isang presidentiable na nagsasabing isusulong nila ang isang malinis at mahinusay na halalan. Isa rin itong malakas na pahayag laban sa isinusulong na pagbabago sa saligang batas ng kasalukuyang pamahalaan.

Sa kawalang partisipasyon ni Villar, malinaw na indikasyon ito na hindi kaisa ng masa si Villar sa pagsusulong ng isang malinis na halalan. Ibig bagang sabihin ni Villar, mas naniniwala siya sa paggamit ng bilyon-bilyong piso upang makuha ang panguluhan? Kawalang galang ito sa sambayanang Pilipino.

Sa pagiging absent ni Villar, ibig bagang sabihin nito ay naniniwala siya sa cha-cha at handa siyang hindi tumakbo sa halalan? Kung gayon, dapat lantaran nang sabihin ni Villar ang pakay niya bakit niya gustong tumakbo? Pagtakas ba ito sa mga katiwaliang kanya umanong ginawa at patuloy na ginagawa bilang senador?