Monday, October 26, 2009

Carlos Maglalang of YOU speaks up on Magdalo's endorsement of Chiz Escudero

I got the chance to talk to YOU (Young Officers' Union) spokesperson Carlos Maglalang a few minutes ago and apprised him on the latest political developments. He says, and I quote:

Ang desisyon ng Samahang Magdalo sa pag endorso kay Chiz Escudero ay isang indepiendeng aksyon na maaring may basehang pang-organisasyunal.

Sa hanay ng Young Officers' Union (YOU), ang bansang pilipinas at ang progresibong hanay ng Pilipino, manggagawa at magbubukid, mangingisda, kabataan at kababaihan ang syang magdedesisyun sa darating na halalan.

Lahat ng mga kandidato ay simbolo ng isang balakyot na sistemang pangpulitika na maaari lamang mabago kung mismong ang mga rebolusyunista ang hahawak sa timon ng estado.Ang panahon ng pag-oorganisa ng malawak na hanay ng mga rebolusyunista ay napapanahon tungo sa pagpapalakas ng kilusan tungo sa tunay na pagbabago.