Friday, June 21, 2013

Anong silbi ng pamahalaan kundi nito kayang protektahan tayong mga mamamayan?

Nakapanghihilakbot ang mga nagaganap sa ating bayan sa kasalukuyan.

Masakit isiping ang mga kababayan nating nagsisikhay sa kanilang pamumuhay at tinalikuran ang kanilang mga pamilya't lupang sinilangan ay ngayo'y biktima rin ng mapamuksang hangarin ng kapwa kababayang nasasa pamahalaan.

Nagtayo tayo ng isang pamahalaan para sa iisang hangarin---isulong ang ating kagalingan. Bawat pamahalaan ay naka-angla sa iisang paniniwala---na itinayo ang pamahalaan upang protektahan laban sa pwersang mapamuksa ang mga mamamayang nais lamang ng katahimikan.

Ganyan ba ang pamahalaan natin sa kasalukuyan?

Nararapat protektahan ang mga mamamayan laban sa mapamuksang gawain ng ilang mangangalakal---ito ba ang ginagawa sa kasalukuyan ng pamahalaan?

Protektado dapat tayo sa epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, gayundin sa singil sa kuryente, tubig at maging sa transportasyon---ito ba ang prayoridad ng pamahalaan ngayon?

Protektado dapat tayo sa predatoryong gawain ng mga kumpanya sa telekommunikasyon--ito ba ay nagagawang mabuti ng pamahalaan?

May karapatan ang bawat isa na mamuhay ng tahimik sa kanyang tirahan---may katahimikan ba sa pamayanan natin ngayon lalo't higit sa mga lansangan?

Nakalulungkot isipin na milyong Pilipino ang nangibang bansa upang takasan ang "kalakaran" ng kapabayaan sa kanyang Inang Bayan. Ang ilan sa kanila'y pinalad samantalang ang karamihan naman ay hindi.

Sa bungkos ng mga PIlipinong nabiktima ng "kalakaran" ng pandaraya, nakapanghihilakbot marinig na kapwa Pilipino pa nila ang nagiging kasangkapan ng kabulastugan ng laman.

Nabiktima ka na ng dayuhang mang-aapi, bababuyin ka pa ng mga opisyales de gobyernong pinagkatiwalaan upang pangalagaan ang iyong kapakanan bilang mamamayang namalagi sa ibang bayan.

Kailangang sikilin ang buhay ng mga dambuhalang mammon na mga ito. Walang karapatang mabuhay ang mga piratang sumikil sa buhay at dangal ng iba gamit ang ngalan ng pamahalaan.

Wala ring puwang sa demokratikong lipunan ang mga opisyales de gobyerno na ang tanging hangad ay pagkakitaan ang bayan.

Sa demokrasya, anong silbi ng pamahalaan kundi nito kayang parehasin ang lahat?