Friday, June 21, 2013

"Kalakaran" dapat iwaksi sa isipan

Nang kinakapanayam ni kabayang noli de castro si mario antonio, isa sa mga inaakusahang opisyales na sangkot sa karumal-dumal na sex for fly scandal, palagiang sinasabi nito ang salitang "kalakaran".

Ano nga ba ang ibig pakahulugan ng salitang ito? Palasak ito sa ating salawikaan. Karaniwan itong ginagamit kapagka ibig mong ipakahulugan ang transaksyon sa pamahalaan. Sa simpleng pakahulugan, ang salitang ito ay pinangangahulugan ang isang kondisyon na kakaiba ngunit tanging dito lamang sa atin nagaganap sa paningin ng isang indibidwal.

Tulad halimbawa ng katiwalian. Kagawian o kalakaran nang magbigay ng lagay sa isang may awtoridad. Kalakaran rin na mag courtesy call sa isang kaibigang nahalal sa isang posisyon de gobyerno. Kalakaran rin na huwag pumila at magbayad na lamang upang mapabilis ang pagkuha ng birth certificate o kaya'y lisensya sa pagmamaneho.

Kalakaran rin na pagkatapos mo ng kolehiyo, kumuha ka ng trabaho. Kalakaran rin na tanggapin mo ang isang trabahong me mababang sweldo dahil ito ang "kalakaran".

Kalakaran nang mandaya sa eleksyon. Kalakarang sertipikahin ng comelec ang naganap na daya. Kalakarang palitan mo ang tatay mong pulitiko. Kalakaran rin na pumasok sa pulitika ang isang mangangalakal upang protektahan ang kanyang mga pang ekonomikong interes.

Kalakaran na kahit na may makita kang mali, basta kaibigan mo ang nasasa pwesto, na tumahimik ka na lamang at isawalang bahala. Kalakaran rin ang manahimik ka na lamang kahit na inalipusta ka na't pinagsamantalahan.

Kalakaran na mag squat ka sa lupang di mo pag-aari upang pagkatapos ng ilang taon, bibigyan ka ng pamahalaan ng sarili mong tirahang hindi mo pinaghirapan.

Hindi tayo uunlad kundi natin iwawaksi at babaguhin itong "kalakaran". Panahon na upang wasakin ang kalakaran at unti-unting itayo ang bagong sistemang aangkop sa tunay na lakad na Pinoy.