Friday, August 23, 2013

Pork barrel fund issue---karahasan ito, hindi lamang pambababoy sa Sambayanang Pilipino

Maraming tao ang nangangalit nang ipaglandakan ni Janet Lim Napoles ang kanyang mala-demonyong gawain. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanya, unti-unting nalalantad ang matagal nang sistematikong pagnanakaw ng mga may kapangyarihan sa ating bansa. Habang sampung milyong Pinoy ang nagtitiis sa ibang bansa, nakikipagsapalaran makapagpadala lamang ng kaunting pera sa kanilang mga pamilya upang maka survive sila sa pang-araw araw nilang pangangailangan, hayun at mayroong mga pulitikong sumasawsaw sa perang hindi kanila.

Ilang mga eksena ang araw araw na sumasagi sa ating mga isipan...ilang libong mga mamamayan ang pawisan at nagtitiis na maglakad ng ilang kilometro, makarating lamang sa kanilang mga lugar ng trabaho. Apatnapung milyong Pinoy ang sumasala sa pagkain araw-araw, habang ang iilan, nagpapakataba at nakabibili ng mga magagarang kotse, bahay at kung ano-ano pa, gamit ang perang inilalaan ng apatnapung milyong Pinoy sa kaban ng bayan.

Isang milyong Pinoy ang nalubog sa baha, mga anak hindi makapasok sa eskwelahan bunga ng mga baradong drainage na hindi nalilinis dahil ang perang inilaan para dito'y nanakaw na ng mga ganid at parasitong Pinoy.

Ito'y mga katotohanang sing tingkad ng araw nating nakikita ngunit sa kabila ng mga pangako ng ating mga lider pulitiko na tutuwid na ang daan at nasasapol na ang mga kawatan at mga tiwali, ni isang malaking isda ay walang naitatapon sa kulungan.

Tunay na kaawa-awa ang ating Inang Bayan. At sa mga panahong maging ang mga sundalong nais ng pagbabago ay ngayo'y kasapakat na ng mga tiwali sa gobyerno, walang ibang puwersa kundi sa mga mamamayan na lamang ang natitirang solusyon sa isyung ito.

Kung pambababoy ang nadarama ng taumbayan, para sa akin, isa itong porma ng karahasan. Hindi lamang pambababoy ang nagaganap sa ating lipunan kundi isa itong direktang karahasang ginagawa ng ating mga lider sa lipunan.

Karahasang nagbubunga ng mas malalaking karahasan sa milyong Pilipino. Sa bawat pisong nananakaw sa kaban ng bayan, ilang milyong Pinoy ang nakakaranas ng karahasan.

Sa bawat pagpapasasa sa kaligayahan ng iilan, milyong Pinoy ang siyang nagdurusa sa kalaunan. Karahasang nagbubunga ng kagutuman. Karahasang nagiging dahilan ng kawalan ng oportunidad ng ilang milyong kabataang Pinoy. Karahasang umiikot-ikot sa ating lipunan.

Karahasan itong walang sapat na solusyon sapagkat kung wala ang karahasang ito, walang yamang nanakawin sa kaban ng bayan.

Kundi natin puputulin ang karahasang ito, mananatili itong isang dambuhalang panaksak na nakaumang sa ating mga ulo, at sa kinabukasan ng ating mga anak at apo.

Itinayo ng mga mamamayan ang pamahalaan upang maging sandigan ng katarungan.

Mamamayan din ang magiging instrumento upang hugutin sa lupa ang dambuhalang parasitong sistemang ito at palitan ng isang pamahalaang mas maayos ang pamamalakad at paghawak sa kaban ng bayan.

Nasasa mamamayan ang kasagutan. Nasasa Sambayanan ang tanging pagkilos upang tuwirin ang kamalian ng kasaysayan. 

Hindi dapat matapos sa panawagan lamang na buwagin ang pork barrel system sapagkat tiyak kong hahanap pa rin ng dahilan ang mga kawatan upang makapagnakaw sa kaban ng bayan.

Kailangang maparusahan ang mga nagkasala, lagutin ang kanilang mga kapangyarihan at isa-isang alisin sa kanila ang kanilang mga yaman, mula sa mga nagkasala hanggang sa kanilang mga pamilya na siyang nakinabang sa mga salaping hindi kanila.

Kung kayang lunukin ng isang pulitiko ang isang pagkaing alam niyang galing sa pera ng iba, kayang kaya rin dapat ng mga mamamayan na kitlin ang buhay ng pulitikong ito upang hindi na pamarisan..

Anong magagawa ng pagiyak at pagmumura kundi ito magiging daan ng isang konkretong pagbabago?