Tuesday, July 15, 2014

Constitutional crisis nakaamba bunga ng palyadong argumento ni Pnoy

Tila isang banta ang ginawa ng Pangulong Aquino nang kanyang ipinagwasiwas sa mukha ng milyong-milyong Pinoy ang kanyang palyadong palusot hinggil sa Disbursement Acceleration Program.

Simple ang palusot ng Pangulo:

1. Nasasa batas ang paggamit ng "savings" o "ipon" sapagkat ang pinagbatayan ay ang Executive Order 292 o Administrative Code of the Philippines.

Ang koda na ito ay ginamit bilang basehan ni Pangulong Corazon Aquino upang maging lehitimo ang kanyang pamamahala pagkatapos ng 1986 EDSA revolt. Kung babasahin, ang buong koda ay xerox copy ng dati ang probisyon ng 1972 Constitution na siyang naging basehan ng Marcos regime.

Batid ng lahat ng nag-aaral ng batas na hindi na ito kinikilala bilang batas sapagkat mayroon nang 1987 Constitution. Sa hirarkiya ng batas, kung hindi pinahihintulutan ng Saligang Batas ang isang aksyon, malinaw itong iligal o unconstitutional.

At kung babasahin din ng masusi ang probisyon ng section 39 ng nasabing Executive Order, maaari lamang gamitin ang ipon panakip sa mga programang nakasaad na rin sa General Appropriations Act na nagkaroon ng depisito o pagkukulang sa pondo.

Karamihan sa pinondohan ng DAP ay walang ispesipikong alokasyon sa General Appropriations Act.

2. Kung nagkamali man ang palasyo, ito ay hindi pagkakasala sapagkat ginawa ito ng may mabuting intensyon

Nagbigay ng halos 2 bilyong piso sa Moro National Liberation Front ang pamahalaan. Mabuti o hindi? Hindi baga kalaban ng pamahalaan ang MNLF? Para na ring pinondohan ng pamahalaan ng pambili ng bala ang mga rebelde pampatay sa mga sundalong nakikihamok sa mga grupong ito sa Mindanao.

Nagbigay rin ng pondo sa Cordillera People's Army ang pamahalaan. Ito ba ay mayroong alokasyon sa GAA? Wala.

Sa pagbigay ng pondo sa mga armadong grupong ito, ano ang mabuting intensyon duon? Ang maging financier ng mga rebeldeng grupo para maipampatay sa mga sundalo?

3. Nauwi sa maganda ang pag divert ng pondo sapagkat bumuti ang ekonomiya

Kabalintunaan. Bumuti ang ekonomiya sapagkat lumakas ang konsumo. Lumabas ang konsumo sapagkat mababa ang interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na umengganyo sa karamihan upang magkaroon ng sariling business. Sa pagdami ng business enterprises, nagkaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Ginagastos ng Pilipino ngayon ang pinagmulan ng kanilan sweldo.

Bumuti rin ang ekonomiya bunga ng pambansang badget sapagkat kinunsumo ito sa loob ng ekonomiya.

Ngayon, tila hinahamon ng Ehekutibo ang Hudikatura na baguhin ang kanilang pagpapasya sa DAP. Batid nating walang police powers ang Hudikatura, at kung magiging parang goon ang Ehekutibo, sinisira nito ang equilibrium o balance of powers ng ating estado.

Makabubuti ba ang napipintong banggaan ng Ehekutibo at Hudikadura? Hindi, sapagkat magbubunga ito ng Constitutional crisis o destabilisasyon.

Kung kailan bumubuti ang lagay ng ekonomiya, siya namang sinisira ito ng Ehekutibo at para ano? Para maipakita nito ang kanilang lakas at diktahan ang direksyong tatahakin ng bansa.