Thursday, February 26, 2015

Nakalimutan na ba talaga natin ang EDSA?

Ano ba talaga ang EDSA "people power revolution"? At bakit sinasabing tila yata nakalimutan na natin ang diwa ng EDSA? Totoo bang nakalimot na tayo o baka yung iba, lalo na yaong mga namumuno sa ating gobyerno?

Kung sasabihin nating laban sa diktadurya ang EDSA revolt, naganap at natapos ito nang mapatalsik ang Pangulong Marcos. Sa dalawamput siyam na ulit mula 1986, ginugunita natin ang makasaysayang araw na ito. Pinutol natin ang diktadurya at nanumbalik ang kalayaan. Ngunit, pansinin nating maigi ang pahayag na ito---ang panunumbalik ng kalayaan.

Anong kalayaan ang naibalik? Una, ang kalayaan ng pamamahayag. Limitado noong batas militar dahil sa naturalesa o natural na kalagayan noon--siyembre batas militar ang umiiral, natural na limitado ang pamamahayag batay lamang sa gusto o nais ng nakatataas o yaong nasasa kapangyarihan.

Pansinin---nanauli nga ang kalayaan sa pamamahayag ngunit ito ay pinalitan ng pagsisikil naman sa karapatan ng mga mamamahayag. Noon bang panahon ng batas militar, ilan ang naging biktima at binusalan ang bibig? Ikumpara ito mula sa 1986 hanggang sa kasalukuyang panahon na kung kailan hindi lamang bibig ang binubusalan kundi maski buhay ay kinukuha sa atin.

Ilang libong mamamahayag na ang nagbuwis ng buhay mapanatili ang kalayaang ito. Ano ngayon ang naging pagkakaiba noong batas militar at sa kasalukuyang panahon kung ating kikilalanin na patuloy pa rin ang pagpatay at pagsikil sa pamamahayag? May nagbago ba?

Isa sa kalayaang nanumbalik ay yaong tinatawag na kalayaang pang-ekonomiya na kung saan, malayang nakapagnenegosyo ang mga tao. Tama yan sa isang kapitalistang sistema na ang basehan ng yaman ay ang kalayaan ng kapital.

Nabuksan nga natin ang ekonomiya mula sa pagsikil ng iisang grupo tungo naman sa isang kalagayang kontrolado pa rin ng iilang pamilya. Mayroong positibo at negatibong epekto ang pananauli ng kalayaan sa pagnenegosyo.

Isang malaking negatibo ay ang pag-aaportion ng ekonomiya sa mga elitistang pamilya. Pansinin--noong panahon ni Marcos, mayroong matatatag na industriya ang Pilipinas. Ngayon, anong industriya ang nasasa pagmamay-ari ng mamamayan? wala. Lahat na halos ng industriya ay ibinigay sa mga dambuhalang kumpanya o mga elitistang pamilya. Tanong--ito ba ang sinasabi nating pagbabago--ang ilagay sa balag ng alanganin ang kinabukasan ng mga mamamayan kapalit ng dominasyon sa ekonomiya ng iilang naghaharing pamilyang elitista?

Binabalik-balikan natin ang EDSA people power revolution at sa dalawamput siyam na beses, pinapaalalala sa atin ang mapait na katotohanang walang naging pagbabago kundi ang pananauli ng mga sakit at suliraning naging dahilan nga bakit lumala ang sitwasyong panlipunan na naging sanhi ng deklarasyon ng batas militar.

Nakalimutan na ba natin ang EDSA?
Dinurog na ba ng panahon ang ating pag-asa?
Ginawa na bang manhid ang ating mga mata
Napagod na ba ang ating mga paa
sa katatakbo sa
lubak-lubak na kalsada.

Nakalimutan na ba natin ang EDSA?
Isang kabanata kung saan
pinatalsik ang isang pamilya
at ipinalit ay isa ring pamilya
ngunit katanggap tanggap sa elitista.

Nakalimutan na nga ba natin ang EDSA?
nang tayo'y nagkaisa, itinaas ang mga idolo't
ideolohiya at
ipinakita ang tibay ng madla
laban sa mga tangke't sundalong
may dalang baril at batuta

Walang kulay ang linyang kita sa Roxas boulevard
kinain na ng dilim ang mga dilaw