Tuesday, September 19, 2017

Nagsisisi na ako

Nagsisisi na po ako Dios kong mahal
kung bakit ako ang nagpahalal
sa taong ito na me animal na asal
na siyang nagtutulak sa bayan
sa katalampalasanan.

O, Dios, patawarin nawa ako
isa ako sa mga naniwala
na malaki ang kanyang magagawa
pagbabago sa aking bayan

Nilansi po niya ako.
pinaniwalang sa lakas ng tao
makakamtan ang pagbabago
bigo at sadyang nasilo
ang taumbayan
sa hungkag na mga pangako.

susugpuin daw ang droga
anim na buwan lamang daw
wala na ang mga halimaw
yun pala, ang pinatay ay
pipitsugin at uhugin sa
lansangan
mga walang kalaban-laban
samantalang ang mga totoong
halimaw
kasapakat pala ng mayabang
na adik na mapaslaw.

lilinisin daw sa katiwalian
ang minanang pamahalaan
yun pala mas malala pa ngayon ang nakawan
pati yung mga dating may katampalasanan
laya na't linis mula sa kulungan.

lalabanan daw ang mga ganid sa kayamanan
pagbabayarin ng kanilang mga utang sa bayan
yun pala maski ang kanyang son-in-law
abogado ng kumpanya ng sigarilyo

tapos na raw ang endo
kaya inilagay si bello
dati daw sa komunismo
Marxistang todo-todo.

yun pala si bello mismo
ang nagtataguyod ng endo
milyon-milyong pilipino
sahod nila't trabaho
nalalagay sa yelo.

Muslim daw siya
pero unang binomba
grand mosque sa lanao
simbolo yan ng Islam
pinulbos ng mangkukulam.

hindi pa nakuntento
nagpaphoto pa ang gago
kumpleto sa kamo
hindi man lang nag-alis
ng bota sa loob ng sambahan
Muslim daw kamo

galit daw sa tsino
magjejet ski sa scarborough
yun pala espiya ng tsina
tagapagtanggol nila
sa pagtatayo ng mga silo.

galit ako sa adik, sabi ni lolo
pero pagpuslit ng shabu na kilo-kilo
hindi umimik ang gago
pano ba naman ang nagpapuslit pala
anak niyang sobrang yabang
akala mo kung sino

heto namang si faeldon
kung makahimod ay todo-todo
kumita lang ng san dang milyon
sabi ni ping at sotto
grabe na ang pagka deboto ke lolo.

O Dios ko, sang taon at kalahati pa lang sa puwesto
ganito na ang paghihirap ng bayan ko
taas lahat ng presyo
tubig, kuryente pati piso
wala nang mabili singkwenta ko.

O Dios ko, inunat mo ang iyong mga kamay
pakawalan ang mga anghel at gumabay
sa aming paggalaw ng sabay-sabay
Kasigan mo po kami ng iyong Espiritu
Gawin po namin ng tama ito
hindi lamang po ito para sa aming sarili
mas po sa mga anak naming may silbi
sa sang lipunang malaya't walang hikbi
walang pagpalikwas, walang alipin.

Mabuhay ang mga anak ng bayan!
Kasigan nawa ng Dios ang inyong lakarin
anuman ang gawin nitong matandang salarin
bulagin ninyo't gawing alipin
upang paglaya ng Bayan
ay siyang matanaw
agad ng mga biktima ng halimaw.


Alay sa mga Pilipinong nagmamahal sa Inang Bayan

Alay ko ito sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang Inang Bayan.Saan ka man Kabayan, iisa ang iyong pinagmulan---ang Inang Bayan.Sa mga naguguluhan sa mga kaganapan, sa mga naghahanap ng mga kasagutan

at sa mga nagtitimpi ng mga damdamin

hinggil sa mga nangyayari sa ating lipunan sa kasalukuyan,

huwag ka nang umiyak.Halika't naririyan ang Inang Bayan--siya ang sasagip sa atinsa mga mapanlinlang, sa mga naghahari-harian, sa mga tuso, sa mga gahaman, sa mga pangakong ibinigay sa tin ng mga nakakatandang tumatandang paurong habang malapit na sila sa hukay,sa mga halang ang kaluluwa, sa mga walang galang sa karapatan at pagkatao ng kapwa Pilipino, ang Inang Bayan pati na ang Haring Araw, bababa sila't tutulungan tayong manindigan.Malapit na ang katapusan. Isasarado mismo ng taumbayan ang kadiliman at bubuksan ang bintana ng katarungan!

Bakit hindi nila maintindihan?

Bakit hindi nila maintindihan?
Na ang hanap lang natin ay matinong lipunan?
Bakit hindi nila tanggapin
na ang layunin  natin ay
kabutihan ng karamihan?

sa mundong pabago-bago, simple lang naman ang motibo
itaguyod ang mabuting gobyerno
huwag pagnakawan ang mga tao
gamitin ang buwis sa nararapat
tulungan ang mga balo
ulila't kapos palad
makaahon sila sa kanilang sarili
bigyan ng katarungan ang api
gawing patas ang pagkakataon
sa me pera't entrepreneur
iunat ang kamay sa mga magbubukid
bigyang gabay ang mga mangingisda
patubuin ang halaman sa mga
tuyong lupa,
at pagyamanin ang mga kabundukan
karagatan, ilog at sapa

Para ito sa kasalukuyan.
Mabuti rin sa kinabukasan.
Para sa mga Pilipinong naririto
at para din don sa kabilang ibayo.

makakamit lamang lahat ito
kung matino ang gobyerno
kung hindi nanlalamang sa mga tao
mga opisyales at mga pulitiko.

kung iisipin lang ng lahat
na tayo-tayo'y magka ugnay
ang kagalingan ng isa'y
kagalingan ng lahat
ang kaululan ng isa'y
kapamahamakan sa lahat
mariwari ay
tayo'y uusad sa tagumpay

kakain ng tama ang lahat.
ulila man, balo't kapus palad
lahat ng bata'y makatatapos
ng kanilang pag-aaral
wala tayong maiiwan.

Gaganda ang kapaligiran
maiiwasan ang karahasan
mababawasan ang mga kawatan
iigi ang lagay ng lipunan.

bakit hindi nila maintindihan?
dahil pansarili lamang ang nasasa isipan
paano makalamang sa kapwa Pilipino
ibubuwis ang karangalan
para lang sa karangyaan.


Monday, September 18, 2017

Martial law is about keeping the peace while they raid public coffers

Why is it that dictators and even those pseudo ones want nothing more than peace and order? Simple--they don't want anybody to howl while they quietly raid our treasury of gold bars and remittance dollars.

Martial law is not about preserving the state for some real threat. Threats are always imagined ones. When Marcos declared martial law in 1972, he portrayed the ragtag gang of Jose Maria Sison bigger and stronger than what it truly was back then. Reason? Marcos was a U.S. stooge and one of the United States' State Department allies during the Cold War. For his plan to work, Marcos had to appease his imperialist masters and calm the frayed nerves of the international community.

Martial law is not about the future--it is always about the present. Marcos never really cared if, by declaring martial law, he ran the economy aground. He never cared if the military caused untold suffering to the rural folks even in Ilocandia. Surely, he did not care if an entire generation lost their illustrious members and deprive the people of the intelligence of its sons and daughters. No. It was about consolidation of power, of the Marcos' family becoming the most powerful and the wealthiest family in all of Filipino-landia.

Imelda Marcos harbored ill-feelings for the Manila-based socialites who looked at her as a probinsyana (provincial). She was always jealous of their riches, of their mores, and of their education. When martial law was declared, Imelda immediately became the prime dona, the center of gravity and the host of lavish parties all funded by the people's hard-earned monies.

Ever wondered why Imelda had those 10,000 pairs of shoes, those expensive Rembrandts and Manansalas, those sparkling jewels, that big carbon rock and those authentic animal furs? She always told people that she had to dress up for foreigners not to look down upon Filipinos. Well, madame, foreigners would praise you to high heavens if they saw all Filipinos, well-dressed, well-mannered and well fed, which, unfortunately, even at the height of Marcos' glory during Martial law, did not happen.

Martial law is not about anti-criminality--it is always about the monopoly of crimes. Under a dictatorship, nothing happens without the knowledge and approval of the ruling Power. Wonder why addiction persisted and even grew to astronomical heights despite the military occupying nightclubs, bars and even homes? Don't tell me heinous crimes such as murders, rapes, kidnappings, bank robberies stopped for a long time while we were under martial law? The fact was---it even grew. How about smuggling? Pre-martial law days, it was the monopoly of a few Chinos. Enter martial law and another player entered into the picture---military men.

I remember one of my friends, the son of the head of the Binondo central bank sharing with me how their family grew in wealth during martial law. Because Marcos controlled even the flow of foreign currencies, particularly the dollar, businessmen had to rely on his father to supply them with much needed dollars from Hongkong. Biyaheras who were beautiful Chinoys recruited from Binondo frequented Hongkong with their luggages full of worthless pesos, exchanged in dollars somewhere at Hongkong central and then quietly brought to the Philippines for sale to exporters and importers.

Martial law is not about true peace--it is about complicit silence. Marcos wanted everybody to keep their silence while he, along with his family and their cronies, slit the throats of dissenters, open the bank accounts of their enemies, raid the private vaults of businessmen, and steal those gold bars from the Treasury with a note left saying " This is for safekeeping."

Martial law is not about truth--- it is about forced acceptance. Martial law changed our values. Before, Filipinos had "hiya", which is very difficult to transliterate in English. We, Filipinos, respect individual rights, to property, life and liberty. We sacrificed so much for our freedoms only to see it crumble under the crucible of tyranny.

These memories are forty five years old. However, some people, including our President is salivating for its return, not because he wants to curb drug addiction--he is wiser now and accepts the fact that he can't really solve an institutional problem by systematically killing everybody. Of course, Duterte realizes now that the ills of Filipino society cannot just be wished away by a magician's wand or a stroke of a pen. And surely, Duterte is wishing for his immortalization in our history books as the second man to plunge this country into darkness and chaos, which he is already doing, without even writing a Proclamation.

Duterte, despite his old age, wants more power. He enjoyed the sweet smell of power and he wants to sniff more. When he says that he does not want the presidency and anytime he's willing to back down and leave, don't believe a single word! Power is Duterte's nicotine. Look at how Duterte's face shine whenever he hears someone killed by cops or when he sees destruction, the likes he saw in Marawi. For 23 years, Duterte satisfied himself with killing small fries, and ordering the massacre of families and barangays. As President, Duterte realizes how powerful the position is. He always says he owns the military and the police. Duterte sometimes attack oligarchs because he loves reading how scared these oligarchs are in his favorite newspapers, even the Inquirer. He has billions of pesos at his disposal, cavalierly giving those to cops who kill even innocents just to be at par with others, enriched by Duterte's blood monies.

Duterte does not care if forty five years and billions spent for the de-militarization of the police organization. Duterte does not give a damn if innocents fall by the wayside, who are, for him, unfortunate casualties in an imagined war. Duterte loves wars. He finds satisfaction, like an LSD addict, whenever a bomb explodes in Marawi, whenever news about thousands of evacuees fill the headlines and whenever a police team barges in someone's home and mows everybody down including the owner's dog.

Duterte hates addicts. He wants to kill them. Yeah, right.


Sunday, September 17, 2017

How to teach millennials about martial law?


Eric Garuncho's article today posed an important question--he thinks that the reason why millennial don't understand martial law is "how can we remember something which we never really experienced?"

Social memory--that's what we lack, according to the article. A professor of Ateneo, Tirol, blames the "Filipino" for having a "nasty habit of forgetting the tragedies of our history and preferring to move on, to the detriment of justice and the reluctant naivety of younger generations about what really happened..."

It might look that way, Professor Tirol, but it isn't. I think deep down, Filipinos hate the very notion of martial law. But since people have this tendency of viewing the past in "rose-colored" glasses, according to a Carnegie Mellon study, they still think that it is better than the present.

Filipinos believe martial law is better than most historical eras because the sorry present forces people to get nostalgic of the past because they expected that the present should have been better than before.  People refused to believe that the past is worse than the present because they simply don’t know why the present looks pretty dismal.

Traffic for one. It is worst now than before because of many factors like there are more people willing  to risk their monies now and buy more cars. Population growth is one reason. Rural to urban migration is another. These are all natural progression of things.

What people don't know is the true reason why traffic is worse now than before: our government lacks the foresight and the funds. The funds that we are supposed to spend for roads development and other infrastructure projects are all gone. And where did these funds go? It is the consequence of martial law, the era when we allowed a family and their associates to rule us and had free rein to use and spend our hard earned taxes whenever they please.

What forces people to shift blame from the Marcoses to our present and post-Marcos era leaders is the fact that corruption is still here, and worst, it is not only a rambunctious group of tax-thirsty bureaucrats but only a handful of witless, uneducated idiots who are all occupying sensitive posts in government as stooges and proxies of bigger personalities who operate behind the scene.

Forty years had past and promises upon promises every three and six years were given to the people by leaders who rode on the crest of Change. Since the system was never changed by those who reportedly knew better than Marcos, the systemic ills worsened.

That revolt in 1986 was not just about Marcos—it is about what he represented. People are not stupid. They went to EDSA to fight the evils of Filipino society. They went there because they realized that the Marcoses were stealing their monies and spending it so lavishly among themselves.  Those stolen gold bars and companies and billions of cash are just a fraction of the systemic thievery that happened during martial law. Filipinos believe that this monumental raid of the public coffers was not just a mere robbery, but a systemic one with numerous cronies involved and it lasted throughout the entire 14 year old of the Marcoses during formal martial rule.

Marcos, in the minds of Filipinos, represented a different kind of monster, a monster who used his intelligence for self-aggrandizement. Yes, Marcos was a war-time hero, a bar top notcher and a charismatic leader. He was one of a kind.

Ninoy Aquino’s opposition allies were no different. The Dioknos, the Tanadas, the Salongas, the Roceses of the age were honest and equally intelligent like Marcos.  They survived Marcos and for the first ten years of post-EDSA rule, took part in events which were supposed to re-structure society.

What happened when they ascended the rungs of power? Because Cory Aquino did nothing to change our system, and instead brought it back to the pre-Martial era, the very era which necessitated the implementation of martial law in the first place, those intelligent people who were supposed to change this society were unable to do so.  The system which Aquino created prevented these change agents from substantially changing the post-Marcos environment. And why so?

Because Aquino and her bunch of advisers thought that the system was not the problem—it was those who occupied posts in government who were to blame for the mess. Those who led the anti-Marcos movement did so out of personal spite against the Marcoses. They did’nt campaign for substantive, systems-wide and societal deep changes, no.

How then can millennials believe that martial law is worse than the present when cronies of Marcos are now occupying highly revered positions in the corporate and political spheres. Instead of dealing with one tax-hungry family, the nation is now dealing with a bunch of families all using legal and illicit means of getting monies from hard working Filipino families.

What happened to all those controversies which led to the downfall of the Marcoses? Let’s just focus on three issues: first, the coconut levy fund. Second, the crony issue and lastly, the stolen public funds. The Supreme Court did its part of determining complicity behind the stolen funds but did it lead to jailtime for those responsible for the thievery? No. The fact is, the funds were even “recycled” and now it is legally under ownership of several people who orchestrated it in the first place.

How about the widespread call for cronies to suffer the penalties of their explicit cooperation with the Marcos for that grand robbery of public funds? I can name ten cronies still alive and having a grand time of their lives spending funds which belonged to the Filipino people but are now legally theirs. Worse, these cronies continue to enjoy their entitlements and even behave like it’s still the happy days are here again times. One crony refuses to pay the right taxes. Another crony uses his links to sifhon off stolen monies from politicians. And another even had the gall of taking part in governmental contracts and again, profitting from the taxes and loans entered into by government.

Lastly, our Presidential Commission on Good Government (PCGG) admitted that they were only able to recover the smallest fraction of the Marcos loot. And that already amounted to billions. Imee Marcos reportedly wants to return most of the gold bars in exchange for criminal prosecution, as if to say, that yes, we stole your monies, but it’s for your own good, and therefore, we refused to get the penalty for the stealing. And yes, our family continues to rob you of your taxes but we are entitled to these. Kapal (sorry, no other English word compares to this Tagalog term).

How then can we teach millennials that martial law is the worst historical era when the present reflects the worse period of the entire length of martial law. Most Filipinos hate corruption, but they always think these present leaders are the worst kind than Marcos because at least, Marcos spent some of his loot in constructing those iconic buildings and better paved roads. While this present set of leaders directly give Napoles types their stolen funds to “spend” in ghost projects.

Look at narratives being shared right now by those who detest martial law—these are all personal accounts of physical abuses. Of course millennials will never ever get it.

What if we shift the argument to the thievery, the grand conspiracy to rob the people of now trillions of their parent’s monies? What if we explain to these millennials the link between the constant breakdown of MRT operations to martial rule, or why they are poor right now?

More than these tips though, why not urge millennials to join the change movement and together, change the very system which allowed this culture of impunity in the first place?Thursday, September 14, 2017

Who to blame if anti-corruption drive in Philippines fail?

Four years ago, the entire nation seethed in anger after learning that a woman by the name of Janet Lim-Napoles bragged thatch can get away with anything, even after her nephew, Luy complained against her at the National Bureau of Investigation. Luy accused Napoles of kidnapping and illegal detention. Napoles angrily replied that the reason why she prevailed Luy from going out of her condominium unit is Luy wants to get her clients and want to start his own racket. And what racket is that? It's a multi-billion peso racket which involves re-processing public funds.

Yes, re-processing public monies. What began as a simple kidnapping case turned into one of this country's most embarrassing scandals which involved several high ranking politicians, including Senators and some government officials of the Aquino administration.

If I remember, several officials of the administration tried to downplay and even manage the scandal by asking Napoles to come out of hiding and when she agreed, Mar Roxas and even the president met her inside Malacanan palace. And for what? To convince her to go to the PNP jail. What other things did they discuss? Malacanan kept its silence.

A list of names came out, names who reportedly transacted with Naples. From an initial more than 100 names of politicians, it whittled down to a few tens of which names came were opposition names like Enrile, Honasan, Estrada, and Revilla.

When the senate hearing was called, Napoles and Luy were invited. And for more than three months, the public heard the sleaziest, most salacious things our politicians did with our monies. Billions and billions of pesos which were supposed to have funded several developmental projects were outrightly stolen by these politicos some of whom even professed their "nationalist selves" and being "born again" Christians. A son of a preacher who ran for the presidency was mentioned. Several other names came out and were charged by the Office of the Ombudsman. And before everybody knew it, big names such as Drilon's, Enrile's, Sevilla's and the Estrada's were mentioned. They were immediately accused and their cases filed before the Ombudsman. IN no time at all, these big named personalities were ordered arrested by the Sandiganbayan.

Most applauded the fast processing of justice against these alleged corrupt officials. Yet, a pertinent question came out---what about the others named initially by Napoles?

How about Pinoy, who was rumored to have dealings with Napoles? How about Butch Abad, whom Napoles blamed as her "mentor"? Other names came out including those of the Executive Secretary and big-named people from the Liberal Party.

Now, 2017, and we see those accused being released from jail, one by one. First off was JV Ejercito. Today, we learned that JInggoy Estrada, the second son of former president Joseph Estrada is preparing his things at the PNP custodial center as his release is expected soon.  Bongbong Revilla expects to be released soon inspite of alleged overwhelming evidence against him.

It seems that the scenario is getting interesting as the days went by. There is that possibility that those who led the campaign against these jailed Senators will also experience trial and eventually, jail time. Sources told me Naples have lots of incriminating information against officials of the former dispensation and she is itching to reveal those in public. Anyway, Naples is already damned. She has lost control over her multi-billion peso racket and there is no hope for her to be released anytime soon.

Naples has lost something but her clients from the previous administration, none.

I bet my bottom dollar that people will go to the streets when Jinggoy gets himself released. They will then accuse the present government of destroying the anti-corruption drive.

Wait a minute---is the present government responsible for the failure of the anti-graft and corruption drive? No.

By not prosecuting all those accused of toying with public monies, the Aquino administration compromised the integrity of the campaign. The drive got tainted by accusations of favoritism and political maneuverings. Less Liberals got the rap, especially those involved in the Malampaya fund scam.

Is the anti-corruption drive already destroyed? Yes, it is. Is Duterte to be blamed for this? No. However, allies of equally vicious thieves of the previous government will surely raise hell the minute Jinggoy leaves jail. Why? They will howl and even make foul statements against Duterte in the hopes of casting aspersions against the eventual release.

If the lucky wheel would have its way, it would definitely will the incarceration of those who destroyed the anti-corruption drive and release those who already served time.

A Pnoy behind bars? Not if the Liberals would stop it. And don't try to accuse Digong of letting these thieves go and campaigning for the ruining of Duterte's political nemesis, Pinoy, Mar and Butch Abad. Will we see the trio in jail? Let us see.

Wednesday, September 13, 2017

Trillanes vs. Duterte: Bank to bank

Davao vice mayor Paolo Duterte is on a warpath. In a press conference held there in the city, Paolo admitted that his family does, indeed, maintain various bank deposit accounts that run in the millions. He says those are time deposits by his sister, mother and siblings.

Okey, so those accounts which Trillanes showed are at least 60-70% accurate. How about those allegations that Trillanes has foreign bank accounts?

The Duterte side tried to create a slam dunk by presenting numerous bank accounts reportedly being maintained abroad by Trillanes. After seeing what the Digong camp presented, the wily Senator immediately signed a waiver for the AMLAC to investigate or probe those accounts.

Trillanes even sweetened the pot---he is even ready to enter any jail in the country if there is proof that he maintains those foreign bank accounts. Cool.

The only question is--how about Duterte? Why is he so adamant in answering Trillanes dare?

Wednesday, August 23, 2017

The Legality of a Revolution

Democracy, the bedrock of our collective unity, is based on a social contract. When free men enter into a relationship with other men, they basically subsume their individual freedoms for the sake of mutual preservation. A constitution is agreed upon as an expression of this social contract. A society is formed, and from this society, free men elect among themselves competent people to lead and govern them. A government arises as an instrumentality for the people to freely enjoy the provisions of the contract.

The regular presumption is those people behind the government are acting based on the Constitution. They got into positions of authority because the people thru the Constitution said so. What, then, will the people do the moment a group of people, vested by the Constitution with authority, violate the values of the people and the very Constitution they swore to "preserve and defend"?

One example---this unwritten policy of killing suspected drug personalities. Mr. Rodrigo Roa Duterte is elected president. He gave his oath before the people that he will "do justice to every man" while "faithfully and consciously uphold the basic laws of the land."

What Mr. Duterte prescribes is a policy of extermination. His personal slogan is clear---if you kill every single one of the youth of this country, I will kill you, he said several times in his many speeches. Drug lords and their ilk, Duterte says, they kill the youth because they supply the young with shabu. Ergo, these drug personalities deserve being exterminated as a form of "social retribution."

The question that is now before us is this---when Duterte uttered those words and swore before us during his inauguration that he will do justice to every man and faithfully and consciously fulfill his duties and “preserve and defend the Constitution,” did it include an unwritten policy of exterminating these criminal scums off the face of the earth? No.

Duterte swore to give justice to every man. For Duterte, there are two kinds of justice: first, retributive and second, reformative. There is actually another kind of justice--defensive. These concepts are all in our Constitution. However, retributive justice is allowed at a state level, when government defends itself against external and internal threats, while, on peace and order issues, it is reformative. The Constitution prescribes the process involved when it comes to citizens breaking the law. Why is it that the state imposes retribution at a state level, meaning interstate conflicts instead of the state punishes individuals with death? It is the basic nature of states to defend itself based on self-preservation. A mere individual or even a group of citizens cannot harm the state except of course if they arm themselves and lead a widespread revolt. In this case, can drug lords or drug pushers or even drug couriers inflict widespread harm upon the populace? No. Whatever they do, they simply can't overthrow the government.

That is why several people do not seem to understand why Duterte is easy on the Chinese intrusions over Philippine territorial waters while he orders his close men to kill fellow Filipinos over shabu. The acts of China over these shoals and islets within the 200-kilometer economic zone are destructive but the administration under Duterte is just treating them with kid's gloves. Some would say, ah, Patricio, these are two different matters. No. We are discussing justice here. What the Chinese are doing is they are violating our space, and affecting the integrity of our sovereignty over territories we consider our own. That is plain and simple, aggression.

Is Mr. Duterte addressing state level aggression as fiercely and as ferociously as he did against the drug problem? No. The fact is, Duterte even set aside our country's win over China at the global level. And what is the reason for this? Duterte says the Philippines does not stand a chance against China in a war. Are you sure, Mr. Duterte? Probably you forgot that we do have the United States as a treaty partner and we do have the international community backing us up should you decide to engage China and "teach it a lesson" for violating our sovereignty.

Mr. Duterte claims in various occasions, that he owns the Philippine state security forces. He says cops are his, and the military. Duterte tries to buttress his claim by stating, in several instances, that he is “Commander in Chief” of “all the armed forces of the Philippines.” Is Mr. Duterte right? Who is the true “owner” of “all the armed forces of the Philippines?

The Constitution is explicit---all authority rests upon the people. Article 2, Section I is explicit---sovereignty resides with the people and “all government authority emanates from them.” Does authority stops at the Office of the President? No. It goes up to the people. The People is the true sovereign of the armed forces of the Philippines. The fact is—the Constitution specifically states that the AFP is the “protector of the people and the state”. What group the AFP is mandated to protect? It’s the people.

When Mr. Duterte invokes Section 18, Article 7, he is doing so as a representative of the people. He simply does not own these armed forces—Mr. Duterte is simply a caretaker of government. These armed forces are not his personal army. The very reason Mr. Duterte became the “commander-in-chief” of all the armed forces of this country because it was given to him not as a right, but as part of his functions as Chief Executive.

As Chief executive, Mr. Duterte is expected to fulfill his duties based on the Constitution. He swore to preserve and defend the Constitution, which contains the Bill of Rights. Less he forgets, our Constitutional Fathers have included a Bill of Rights there which lays down the rights of the individual over the state. Why is the Bill in there? Because this bill creates the necessary conditions for the creation of a “society of laws, and not of men.” The fact is---individual rights form part of a section in the Constitution termed “state policies”. Respect for human and the people’s rights is a state policy.

Mr. Duterte swore to fulfill his duties, and what are those duties? These duties are state sanctioned or what our Constitution terms “state policies.”

Thereupon, whenever Mr. Duterte utters in his speeches to “kill, kill, kill” and even says he will protect those elements of the state security forces who will kill people while in the performance of their duties, Mr. Duterte is actually violating the law. He is not pursuing state policies which is a set of clear guidelines on human rights, specifically individual rights. Mr. Duterte even proposed to abolish the Commission on Human Rights and the Office of the Ombudsman—constitutional creations established to specifically ensure that people’s and individual rights as state policies are implemented “to the letter” by the state.

That very proposal is a direct contravention of the Constitution and our laws. It is evident that Mr. Duterte has violated and continues to violate state policies as enshrined in the Constitution. What, now, I pray you, is the remedy?

Does the Constitution provide measures to restrain people who abuse their powers and the authority given to them by the people? Yes, there are. Impeachment is one. That is a political measure. What else? Does the people have the right to oust an administration which do not act according to the Constitution?

Yes. The people have the right to launch a revolution against people in government who do not adhere to the precepts of the Constitution and instead, impose their own will upon the people. That act, which an American analyst term as “conservative revolution,” is aimed towards preservation of the Constitution, not its abolition. When people behind government impose their own will and that will is simply not consistent with the Constitution, the people have the right to revolt to preserve and defend the Constitution. It is to the best interest of the people to defend the existing Constitution. The fact is---it is everyone’s civic duty to defend the Constitution because it is the expression of our people’s values and our social contract with the state.

Thus, in these present times, when there is a constant assault on our values and governmental acts as expressed by Mr. Duterte acting as Chief Executive seemed incongruous with state policies as stated in our basic Charter, it is, therefore, the right and civic duty of Filipino citizens everywhere to revolt. Is it unconstitutional to revolt? No.  The Filipino revolution is not directed against the system or the state—it is directed at an administration which refuses to even dignify the Constitution which gave it its authority.

A revolution is not just for the ouster of duly constituted authority, no. Under this conservative revolution, the revolt is directed at an administration which constantly disrespects the values of the people and acts inimical to the best interests and welfare of the majority of the people.

What then, would the armed forces do in the event such a revolution does happen in our lifetime? The Constitution, by which the armed forces derive its existence is clear---defend the People. There is nothing in the Constitution which says “defend Duterte”?  AFP spokesperson Restitutio Padilla is wrong. Padilla based his predicate on the presumption that Mr. Duterte is the Office of the President. He is not. Even Mr. Duterte admitted it in one of his speeches, that he is just occupying the position of President. Mr. Duterte does not own the Office of the President.  For purposes of the Constitution, Mr. Duterte is just the face behind the Office, and not the Office itself.  Mr. Duterte is not the institution but only the man “at this very moment” elected to represent it.

Col. Padilla, sir, you got your Constitutional I studies, all wrong. By issuing a statement stating that the AFP is solidly behind Mr. Duterte, Mr. Padilla is acting like Mr. Duterte’s bitch. Backing up a person is simply, not constitutional. Let me remind Col. Padilla that he swore to protect the “office” not the person occupying such office. When that person who occupies the office constantly violate the Constitution, and even places the entire nation in jeopardy, it is not anymore the responsibility or duty of the AFP to protect the person. The AFP’s duty, in these present times, is to ensure that the Office by which Mr. Duterte derives his authority over the AFP, is secure.

Mr. Duterte, in his speech yesterday, even urged the people to revolt. Then, by all means, as a citizen of this country, I will obey the order of the President. You want the people to raise hell? So be it. Let the hammer fall. But, do not, not even at an instance, think Mr. Duterte of using the AFP just to protect your tough hide. You always posture yourself as a toughie. Let’s see how tough you are.

Filipinos, unite!

Expose! Groups operating at Bureau of Customs

My brothers in arms, Captains Gambala and Maestrecampo were careless. They gambled their reputations that easily. I am sad to hear that their names were involved in this scandal which rocked the Bureau of Customs.

Sources within the agency shared with me that there is one group that is laughing very hard right now--the group which made themselves filthy rich during the time of Madame Arroyo. Yes, they are now benefitting from what is happening at the bureau.

When the new administration posted their nominees at the bureau, brokers gravitated first, to the group of Faeldon. Faeldon's group, unfortunately, played the "game". Several people whom Faeldon brought with him used his name to get millions from smugglers.

However, there was another group which tried and succeeded in getting all the monthly take inside the bureau--they represented themselves as the "Davao Group". Three people went the rounds and talked with brokers and smugglers--pay up or you get your cargoes in trouble.

These people, two men, and one woman enjoy the trust and confidence of Duterte's son, Paolo, who now serves as vice mayor of Davao. Paolo is close to them because they are the ones who helped him reportedly smuggle SUVs, sacks of rice, and other imported goods in Davao in the past. Several NBI agents who investigated Paolo's involvement in big-time smuggling activities in Davao are now put in the freezer, and their assets in Davao exposed. One of them, sources say, was executed.

Several businessmen, one of them fought with Faeldon when Faeldon tried to stop his shipment, swear about the "power" of Paolo Duterte.

" He can do wonders", says this Filipino-Chinese businessman. To be fair to this businessman, he is not a smuggler. He got into Paolo's good graces thru another Chinoy who is now a resource person of the Senate Blue Ribbon committee. Yet, several of Faeldon's men tried to force him to give some monies reportedly in exchange for clearance of his shipments. When he refused, Faeldon's men reportedly made his life hard. It was only thru the intercession of Paolo did Faeldon's men stopped their harassment of the businessman.

Prior to the May 27 shabu smuggling incident, three groups of influence peddlers operate within the bureau: several Bureau officials reportedly close to Faeldon, the Davao Group which takes most of the weekly tara and the group composed of a woman who is very close to the group of a former president.

With Faeldon out of the picture, who among these groups do you think is seriously laughing at what's happening at the customs? Like Faeldon's, the Davao group is also taking the heat, and the pressure is political. The President's fate is even linked or hinged to this.Monday, August 21, 2017

Savor the blood of the innocents, unmindful of our own death

Kian is not just the latest casualty in this senseless wars being waged by Mr. Duterte. At a different level, in the economic sphere, we, ordinary folks, are being victimized by unscrupulous businessmen out to get a peso from us, in whatever way possible. We can barely breathe.

Yes, prices of rice remain stable, but you can't just eat rice and salt. You need meat. Red meats have increased by 15% in most markets, 20% in selected groceries. A yellow fin tuna now cost double. Vegetables can be bought by paying 20% more. Canned sardines, corned beef and the like are as expensive as the fresh ones. And I'm not even giving here prices of soaps, shampoos and the like. Traders are laughing themselves to the bank while we, ordinary folks, are cursing, turning, and scratching our heads in silent rage.

What is the value then of paying the salary of Secretary Mario Lopez of the Trade department? This moron, a radio commenter said, is the promoter of non-intervention in the free market. Allow prices to free fall? Under what assumption, Mr. Lopez? Probably under the presumption that millions of Filipinos get a hundred thousand peso per month salary just like yours. I recognize your efforts at promoting entrepreneurship among Filipinos, but that is just one of several functions of the DTI. The DTI is supposed to protect consumer welfare. Lest you forget, it is a regulatory agency of government. The DTI is not a Concepcion stooge, let me remind you.

Of course, Mr. Duterte's economic managers are saying that there is simply, nothing extraordinary going on--those higher prices are market consequences, a result of so many things happening, that it is hard for them to explain why most goods, even the basic ones, have shot up well beyond the reach of the ordinary Filipino.

Mr. Duterte, you simply have to visit one supermarket to see what I have revealed here.

While we savor the sight of blood of both the innocent and the guilty over national television, we are mindless of our own death, slowly, methodically.

A retrospection of our worship with a False god, a Devious Prophet

No fists raised. No candles lit. No flags unfurled. No voices raised in defiance against the creeping darkness. Only whispers. Only Facebook rants, Twitters aglow with spite, Comment pages fired up, fueled with poisonous verbosities. No one marching. No one leaving a house to go to the streets and shouting their lungs out. No one.

Killings and violence abound. During Marcos' time,  it happened legally. Worse now, these killings of fellow Filipinos are happening under a supposed liberal democratic environment.

Convince me no more, I am. Sometimes, you need a war to eventually be at peace. But it's stupid for a former Prosecutor to even think that crimes would eventually fade away once the killings happen. The prescription does not cure the disease---it tends to worsen it.

It's a tired mind working, in a tired world, with other tired people getting more and more tired of everything. "Someday there'll be retribution," says Duterte, the effects of the Fentanyl slowing down. As if by cue, the black shadows swooped down on the innocents, killing several whom Mr. Duterte even vowed to protect with his life.

Such a tragedy. And many are shrugging their shoulders. Shit happens. But, how many more young men will be killed before the altar of Order? Ten more? A hundred? Several thousand? A million?

When you give power to the dim witted, this happens. No explanations needed. You expect that from a man who believes and adheres to the idea of retributive justice without law? Stupid. Omit the "Lex" from "Taliones", maybe. Even under a law of retribution, there's a process, tanga. Otherwise, you are dishing out rubbish before a public who listens to you just out of axiomatic respect, gago.

Or course, how would you expect such a man to understand this? He confessed to getting dismal grades while he was at school. And just because he barely passed the bar and became a lawyer and through his connections and social status, he became a prosecutor, we then assume that his interpretations of the law are always correct? We are expecting too much from a man with the basest of standards.

Men created laws for order. Why do we need order? For men to live peaceful lives. Yes, laws do wrest a right for authorities to get rid of some men for the sake of the many. However, you just don't simply kill men outright.

Feeling powerful, are you? That you have the power to order other people to just snuff out life like you are just crushing cockroaches under your boots. Such powers are God's. Of course, you and your ilk feel like you are Gods. And you expect nothing than obedience to those who are under you.

Your power is an illusion. Those supposed 16 million votes do not show themselves before you. Some even said that's a statistical anomaly. This, however, does not mean that those 16 million agreed with you killing thousands for the sake of 101 million.

Like that demon, the pied piper, you lured those pitiful minds under a delicious spell, promising to rid the stench of crime in six months, cure the defects of the capitalist system by abolishing end of contracts, giving the poor more food on the table, and even boasting of knowing more about Mindanao affairs than others. All of those you boasted never happened.

The country is burning with silent spite against you. But of course, those paid surveys will never give you the true picture. You think you are still the darling of the mob. You think you are leading an army. And you definitely believe in your power.

Yet, it does not give you carte blanche authority to oppress those who did not vote for you. Who are you in the first place? A maniac with an unquenchable blood lust? You probably felt a sense of peace when you heard of 50 people dead in just two days of police operations.

No one among the self-proclaimed leaders of this land even dares stand against you---and obviously, they care only for their share of the treasures you hold. These bastards deserve not just our collective spite but our people's smite.

There is a God, I believe that. And the blood of the innocents are bubbling up from the ground. Eventually, they would clot and turn into an army. Yes, there is justice, and that justice is coming very soon.


Saturday, August 19, 2017

Mother of 17 year old kid murdered by Filipino cops want justice. The question is--who will give her that now?

It's supposed to be a campaign against people who, as what Philippine president Duterte described as people who "destroy the future of Filipino kids"

" If you destroy the future of our kids, I will kill you", vows the former Davao mayor who, for 23 years ruled the city like a benevolent tyrant.

For Duterte, these drug pushers are like terrorists. Reading Duterte's mind, terrorists are likened to cockroaches, ready to be crushed anytime.

With the killing of an innocent 17-year-old Grade 11 student in Caloocan, I am interested to know who now gets the distinction of being the kind of people who really threaten and destroy the future of young Filipinos---drug pushers/addicts or blood thirsty policemen?

Kian Lyod Delos Santos, a student of Our Lady of Lourdes and a son of an OFW died several days ago, one of twelve Filipinos killed in the Oplan Galugad campaign conducted by the PNP. Oplan Galugad is supposed to target drug pushers. Since last year, the numbers of innocent people killed are now ridiculously in double figures.

Ask me how many cops got punished for killing innocents? PNP official records say just six.

Cops who summarily executed Kian were reportedly sacked by their superiors. Did these cops lose their jobs? No. They were just transferred off their stations and put into the freezer to be activated once the "heat" against them dissipates.

Are they behind bars, you asked? No. These cops still go back to their houses and they still report to work, except, of course, they just stay inside their stations. They still receive their salaries. In the US, these cops go straight to jail. Here, well, they are even promoted for being so blood thirsty.

Kian's mother rushed home and found her son inside a coffin, cold, and will never ever tell her how much he loves her.

I investigated this incident and validated that Kian is really an innocent victim of this vicious murderous rage by these demonic cops. As a father, I share the grief of Kian's parents. The mother vowed revenge but she realized that she can't---her blood lust is not as worse as those cops who brutally killed and disrespected her son.

Before when controversial killings like these happen, Dante Jimenez and his horde of volunteers rush to the house of the victim and they immediately solicit their assistance. Now, with the VACC as a staunch supporter of Duterte with some of their members enjoying government sinecures, not even the shadow of Mr. Jimenez was seen at the house of the poor kid.

Most of us rage online, but we don't see anybody going to the streets in evident anger over the brutality of it all. Are we so immune to all of these that we just shrug it off, and continue on with our lives as if nothing happened?

The blood of the innocents cries from the ground. We, who witness these killings, are partly to be blamed by God for our silence.(During the elections, Duterte vowed to kill every single drug pusher out there. True enough, just a year in office and more than 10,000 Filipinos lie dead, most of them killed when they reportedly engaged cops in several shootouts. How many of these deaths are truly drug-related? We will never know. The immense number of those killed makes it extremely difficult for any independent investigator to really ascertain the exact number of those killed in real anti-drugs operations.

Several days ago, elements of the PNP launched what they call Oplan Galugad---a massive nationwide campaign which reportedly targetted drug pushers and addicts. More than 30 people died in Bulacan, the most number of deaths for a day ever recorded in Duterte's anti-drugs campaign. Duterte praised Bulacan cops for the bloodbath.

And the killings did not stop. Not to be bested, anti-drugs operatives swooped down on known drug lairs in Metro Manila, which included operatives from the Caloocan City police.

During my day as a crime beat reporter, there are two cities known for having the most number of drug dependents and drug pushers---Pasay and Caloocan. This killing will definitely justify a stoppage of anti-drugs operations in that city.

Kian was a sacrificial lamb, an innocent chosen at random, to save the true drug criminals selling shabu there in Caloocan.

Bato should fire every single cop now assigned in Caloocan and replace them with new ones. Bato probably thinks that by not punishing and giving disciplinary action against these erring cops, he is doing the right thing.  For Bato, the right thing is to make his boss, Duterte, happy. And what makes the 71-year-old Chief Executive happy? Whenever he hears cops mowing down people, that what completes the day for Duterte.)